Java — collections, arrays etc.

Overview

VSPJ-Java-CV04

Java — collections, arrays etc.

Zadání:

  1. Projděte si přednáškové materiály + odkazovaná literatura.
  2. (Úkol) Datový typ pole v jazyce Java a. Vytvořte program realizovaný ve funkci static void u1(). Program, resp. funkce vytvoří pole řetězců o velikosti pole zadaného uživatelem. Umožní načíst jména tak, že neumožní vložit do pole jméno, které je již zapsáno. Počet zadaných jmen bude odpovídat velikosti pole. Program následně vypíše dvojice jmen (všechny kombinace). b. Vytvořte program realizovaný ve funkci static void u2(). Program, resp. funkce bude pracovat s datovou kolekcí ArrayList, dále dle 2a.) Využijte nástroje třídy ArrayList. Vytiskněte pole hodnot všemi možnými způsoby – for, konstrukce „foreach“, použití iterátoru. Program dále zobrazí počet jmen uložených v poli. Najděte možnost, jak pole seřadit v abecedním pořadí. Proveďte. Vytiskněte pole pro ověření seřazení. Pro zadané jméno se zobrazí pořadí v seznamu. c. Ve funkci static void u3() realizujte 2b s využitím ArrayList. Nápověda: zkopírujte tělo funkce u2 a proveďte potřebné úpravy. d. Ve funkci static void u4a(): Deklarujte dvě různá pole řetězců s inicializací (např. jména). Vytvořte třetí pole spojením dvou předchozích polí. Vše zobrazte a ověřte výsledek. e. Ve funkci static void u4b(): Deklarujte dvě různé datové kolekce řetězců s inicializací (např. jména). Vytvořte třetí datovou kolekci spojením dvou předchozích polí. Vše zobrazte a ověřte výsledek.
  3. (Úkol) Vytvořte program, který provede deklaraci minového pole 2D pole s inicializací na hodnoty indikující uložení miny. Jaký datový typ pole bude zvolen? Pole vytiskněte.
You might also like...

Engin DEMIROG yotube java kamp HW

Engin DEMIROG yotube java kamp HW

JavaBootCamp https://www.kodlama.io/courses/enrolled/1332369 Engin DEMIROG yotube javaBootCamp HW ve projeler Java & React Bootcamp (https://kodlama.i

Nov 13, 2022

Software Developer Training Camp (JAVA + REACT) works under the guidance of Engin Demiroğ

https://kodlama.io/p/yazilim-gelistirici-yetistirme-kampi2 [EN] Java_React-BootCamp Software Developer Training Camp (JAVA + REACT) works under the gu

Dec 24, 2022

A Java game Solitaire, made with JavaFX

Java Solitaire A game made with JavaFX Installation requirements: At least Java 11 installed. setup: 2.1. Intellij - Open the file in the IDE and exe

May 6, 2021

Bitcoin SV Library for Java

Introduction Overview Bitcoin4J is a Bitcoin library for the Java Language licensed under the Apache License 2.0. This library has been built in line

May 25, 2022

Repository for Bryn and Ethan's Java with MicroServices Batch

210607-FeederProgram This repository houses examples and environment setup for the Revature feeder program beginning on 6/7/2021 Environment Setup Gui

May 22, 2022

http://kodlama.io "Java & React Bootcamp" up to date Lectures and Homeworks.

Java & React Bootcamp (https://kodlama.io/) Lectures Lecture 1 intro Lecture 2 oopIntro homework Lecture 3 oopIntro2 inheritance inheritance2 homework

Dec 29, 2022

Códigos do Bootcamp Java Básico DIO

Curso Java Básico Digital Innovation One https://digitalinnovation.one Tive a honra de fazer parceria com o pessoal da Digital Innovation One, com doi

Jul 28, 2021

Slicer4J is an accurate, low-overhead dynamic slicer for Java programs.

Slicer4J is an accurate, low-overhead dynamic slicer for Java programs.

Slicer4J This repository hosts Slicer4J, an accurate, low-overhead dynamic slicer for Java programs. Slicer4J automatically generates a backward dynam

Dec 19, 2022

Ejercicios de CodeSignal resueltos en Java

Ejercicios de CodeSignal resueltos en Java

CodeSignal Ejercicios resueltos en Java de la plataforma CodeSignal. Crear el proyecto con Maven Abrimos un terminal y ejecutamos el siguiente comando

Sep 21, 2021
Owner
mrmidi
mrmidi
Design patterns implemented in Java

Design patterns implemented in Java Read in different language : CN, KR, FR, TR, AR Introduction Design patterns are the best formalized practices a p

Ilkka Seppälä 79k Jan 2, 2023
Java EE 7 Samples

Java EE 7 Samples This workspace consists of Java EE 7 Samples and unit tests. They are categorized in different directories, one for each Technology/

JavaEE Samples 2.5k Dec 20, 2022
Solutions for some common algorithm problems written in Java.

Algorithms This repository contains my solution for common algorithms. I've created this repository to learn about algorithms and improve solutions to

Pedro Vicente Gómez Sánchez 2.8k Dec 30, 2022
Algorithms and Data Structures implemented in Java

Java : Algorithms and Data Structure The algorithms and data structures are implemented in Java. This is a collection of algorithms and data structure

Justin Wetherell 4.2k Jan 5, 2023
MCQs and coding questions solutions of Object-Oriented Programming java of coding ninjas

cn-java-sols (⌐■_■) Link to This repository Other similar repository of my friend Link ?? enjoy having full marks ?? ?? now answers avaible up to Stri

Sanyam Mahajan 11 Dec 27, 2022
Rework of html-java-dsl to work with newer Javas

java-html-dsl Example DSL for writing html in Java. Rework of benjiman/java-html-dsl to work with newer versions of Java This String doc = html(

Benji Weber 19 Jan 25, 2022
A toolchain for Minecraft: Java Edition that builds a workspace to interact with the game using the official mappings provided to the public by Mojang Studios.

VanillaGradle is a toolchain for Minecraft: Java Edition that provides a workspace to interact with the game using official mappings provided by Mojan

SpongePowered 75 Nov 22, 2022
Amazing Ruby's "Enumerable" ported to Java

Overview How to use? .all .any .none .select .map .count .reject .find How to contribute? Contributors Overview enumerable4j is a Ruby's well known En

Yurii Dubinka 30 Oct 28, 2022
Java 16 Features

Java 16 Features. Features are separated by package name.

Rahman Usta 9 Jan 7, 2022
Java Kampında derslerde yazılan projeler

nLayeredDemo JavaCampDay5Lesson https://www.youtube.com/watch?v=yaBPeS65vwM&ab_channel=EnginDemiro%C4%9F linkteki derste yapılan proje. Nortwind JavaC

Zeyneb Eda YILMAZ 10 Dec 14, 2021